Günün Duası
""Allah'ım! Alaca hastalığından, delilikten, cüzzam hastalığından ve her türlü kötü hastalıklardan Sana sığınırım."
(Ebû Dâvûd, "Salât", 367)