Günün Duası
"Bize güzel ahlakla bezenmiş bir iman, kurtuluşa erdirecek ameller, katından afiyet ve mağfiret ihsan eyle Allah’ım."