Günün Duası
"...Allah’ım! Sevdiklerimden bana verdiğin nimetleri sevdiğin şeyler için bana kuvvet kıl…"
(Tirmizî, "De’avât", 75)