Günün Duası
"...Allah’ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların hepsi bende vardır..."
(Buhârî, "De’avât", 60; Müslim, "Zikir", 70)