Günün Duası
"Allah’ım! hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru, şüphesiz hükmü Sen veriyorsun,Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki Senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen, eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın."
(İbn Hıbban, "Ed’ıye", No: 945)